Header image  

Steenweg op Brussel - 1745 Opwijk
Rothstraat 23 - 3290 Schaffen
Tel.: 013 - 29 52 75 - GSM: 0476 - 83 85 02
Fax: 052- 35.33.08
Ondernemingsnummer: 0832.979.877
E-mail: info@vanlimberghen.be

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Aanleg groenzones

Bij de aanleg van een gazon krijgen wij een unieke kans om meteen ook de bodem eens goed onder handen te nemen. Problemen met een te harde, te arme of te droge grond kunnen door bodemverbetering aangepakt worden. Daarom is het van essentieel belang de nodige grondwerken goed uit te oefenen. Omspitten is van levens belang bij een bestaande gazon maar ook bij een aanleg van een nieuwe. Dit zorgt ervoor dat het terrein optimaal kan draineren. 

Na 2 à 3 weken gaan wij over tot de bemesting die met grondfrees wordt ingewerkt. De tuingrond krijgt hiermee een goede basis aan organische stoffen. Vervolgens wordt het terrein genivelleerd met behulp van een roterheg . Dit zorgt ervoor dat de bovenste laag van het terrein zich komt vast te klampen zodat er zich nadien geen verzakkingen voordoen. 
Als afwerking van de tuingrond wordt het terrein een laatste keer voor het inzaaien geharkt. Bij het inzaaien wordt er zeker niet gul omgesprongen met het graszaad, anders is de kans groot dat je een te dun gazon krijgt. Bij droog weer wordt de zopas aangelegde groenzone door ons besproeid. Men geeft beter éénmaal grondig water dan vele keren een klein beetje.

Na 5 weken kan je genieten van een groenzone die door ons tot stand is gekomen.

Nota: Het onderhoud ervan stopt echter niet bij regelmatig maaien, en dat wordt nogal eens vergeten.